Personalrekrytering

En viktig del i ett välfungerande företag är rekryteringen av personal. Rekrytering av personal är en tidsödande process och i vissa fall är det inte möjligt med de övriga arbetsuppgifter som finns att hinna göra en bra rekrytering, vilket sedan blir kostsamt i längden om inte personalen uppnår till de krav och förväntningar som du som arbetsgivare har.

JobRunner har god erfarenhet av rekryteringsprocesser och vet hur dessa görs snabbt och effektivt så att rätt person kommer till rätt plats. Med hjälp av psykologiska tester för begåvning och personlighetstester som ger en mer objektiv bild av personens förmåga och personlighet, samt med hjälp av den subjektiva bedömningsförmåga som erfarenhet inom området har gett, kan JobRunner till en mycket högre grad säkerställa att du hittar en anställd som lever upp till de krav och förväntningar som du har.

Dessutom har JobRunner i form av ett bemanningsföretag ett brett nätverk av anställda inom många olika branscher, anställda som företaget känner mycket väl. Denna pool av personal utgör i viss mån också en bas för rekrytering, men framför allt en erfarenhet av att arbeta med personal och erfarenhet av vilka personer som kan passa ditt företag. JobRunner erbjuder en systematisk rekrytering av personal enligt en beprövad modell, och självklart sker denna rekrytering i god kommunikation med kunden.