Utbildning av personal

Det finns alltid utrymme att effektivisera ditt företag och här kan JobRunner erbjuda flera tjänster. En typ av utbildning är organisationsutveckling, där ledare, chefer, och grupper får utbildning i kommunikation, organisation och där vi kan vara en rådgivande enhet i samtal för att förbättra effektiviteten och glädjen i arbetet. Det kan handla om att hjälpa till i övergång till en förändrad organisation som kräver nya sätt att samarbeta, men det kan också handla om att förbättra kommunikationen och samarbetet i den organisation som redan finns.

JobRunner har också ledarutveckling för chefer och andra ledare med uppgift att delegera, samordna men också att uppnå resultat och föra information uppåt i organisationen eller utåt mot kunder och företagspartners. Handledning och utbildning sker såväl mot större grupper som individuellt, och kan även hjälpa till med rådgivning och mentorskap.

Dessutom erbjuder JobRunner konflikthantering som kan vända sig till ett par eller flera anställda, eller i större grupper. JobRunner står för flexibilitet och skräddarsyr tjänster efter företagets eller organisationens behov. Erfarenhet och verksamhet med bas i psykologisk forskning gör att JobRunner är ett tryggt val när det gäller tjänster inom utbildning av personal, rådgivning, konflikthantering och handledning till chefer och andra ledare och anställda. Detta har gjort att många företag har anlitat just JobRunner och ofta återkommer för de tjänster som erbjuds.