Uthyrning av personal

Det finns fall då det är av värde att ha en anställd som är där i vått och torrt och som vet hur allt fungerar i minsta detalj. Men det är sällan det ekonomiska för en arbetsgivare att alla anställda är där hela tiden, även när efterfrågan på personal inte är särskilt stor. Antalet ineffektiva timmar blir en dyr affär för dig som arbetsgivare, plus de kostnader som tillkommer för fast personal såväl vad gäller löner som för löpande kostnader som hör till anställningen – som hyran av kontorsplats och kaffe.

Här kommer JobRunner in som en praktisk och ekonomisk lösning på din situation genom att erbjuda kompetent personal som hyrs in när det behövs, när det är stor belastning på företaget, men där du inte behöver ha personal som går på tomgång i tider av mindre efterfrågan på de produkter och tjänster som ditt företag tillhandahåller. Detta utan att behöva rucka på professionaliteten hos de anställda, och pålitligheten hos de som du anställer. Professionalitet och pålitlighet är ledord för JobRunner och är en förutsättning för att kunder har fortsatt och fortsätter att anlita företaget gång efter gång.

JobRunner arbetar snabbt så att en akut sjukskrivning, eller en hög orderingång inte behöver innebära en kris för ditt företag. I många fall är dessutom kunderna så pass nöjda att de anställda stannar en längre tid, även när normaltillståndet åter råder.