JobRunner

Allt om jobb och rekrytering

Rekrytering av chefer

Chefsrekrytering kräver speciell omsorg och kräver en speciell kompetens hos den som rekryterar. JobRunner har ett omfattande nätverk och mycket erfarenhet av rekrytering av just personer i ledande positioner och vet vad som krävs för att du som arbetsgivare eller högre chef ska hitta personer som är pålitliga, driftiga och kan delegera arbetet på ett bra sätt.

När en rekrytering av en chef görs ingår det att först skapa en bild av hur organisationen fungerar och att skapa en kravprofil för den position som rekryteringen avser. Sedan övergår rekryteringsarbetet i en fas där kandidater eftersöks; lämpliga nätverk scannas av och potentiella kandidater ringas in och kontaktas. Av dessa kandidater kallas de mest lämpliga in för intervju där en av JobRunners konsulter hjälper till att göra en metodisk analys av lämpligheten hos kandidaten, hela tiden med den kravprofil som skapats i bakhuvudet. De lämpligaste kandidaterna presenteras hos organisationen och tillsammans kommer ditt företag och JobRunner fram till vilken kandidat som skulle passa bäst för positionen. Sedan görs en uppföljning efter anställningen har påbörjat – en garanti för att JobRunner tar ansvar som rekryteringskonsult.

Rekrytering från bemanningsföretag har tidigare varit förbehållet den privata sektorn men nu finns avtal som gör det möjligt för statliga och kommunala organisationer att anlita bemanningsföretag för rekrytering av såväl chefer som andra anställda.